Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor de Introw van Phocas met het onderstaande inschrijfformulier. De vragen zijn om je zo goed mogelijk te kunnen indelen in jouw Introductieploegje.

Sportverleden


Machtiging introwductie 2020

Ondergetekende verleent hierbij de machtiging aan de penningmeester der N.S.R.V. Phocas om, ten behoeve van de Introwductie 2020, eenmalig €15 van zijn/haar ondergenoemde rekening af te schrijven. Het is tot en met 29 augustus 2020 mogelijk deze machtiging in te trekken middels een daartoe strekkende e-mail naar icsecretaris@nsrvphocas.nl


Heb je voor nu vragen? Mail naar ICsecretaris@nsrvphocas.nl