Meld je aan bij N.S.R.V. Phocas!

Wat leuk dat je je aan wil melden bij Phocas! Je gaat er geen spijt van krijgen. Het zijn een beetje veel gegevens, maar die hebben we allemaal nodig voor jouw onvergetelijke tijd. En weet je nog niet zeker wat je wil? Gewoon doen. Je kan nog tot 19 september sowieso beslissen of het wat voor je is. Als je je zo hebt aangemeld krijg je nog veel meer informatie over hoe het er allemaal uit gaat zien.

Sportverleden


Machtiging Introductie Tijd

Ondergetekende verleent hierbij de machtiging aan de penningmeester der N.S.R.V. Phocas om, ten behoeve van de Phocas Introductietijd 2022, eenmalig maximaal €40,- van zijn/haar ondergenoemde rekening af te schrijven. Het is tot en met 4 september 2022 mogelijk deze machtiging in te trekken middels een daartoe strekkende mail naar secretarisphit@nsrvphocas.nl.


Machtiging Lidmaatschap


Ondergetekende verklaart bij dezen op de hoogte te zijn van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der N.S.R.V. Phocas. Ondergetekende gaat met het reglement akkoord en verklaart de verplichtingen die het lidmaatschap met zich mee brengt na te komen.

Ook machtigt ondergetekende hierbij de penningmeester der N.S.R.V. Phocas en, wanneer van toepassing, de penningmeester van Oud Phocas, om van zijn/haar ondergenoemde IBAN-rekening het bedrag ter hoogte van de contributie, competitie-, toer- of wedstrijdbijdrage, en eventuele werkactieafkoop, boetes en evenementen, etc. af te schrijven. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de begrotings-ALV van dit jaar (vorig jaar was het €120).

Mocht Phocas je niet bevallen de vraag om voor 19 september 2022 deze machtigingen in te trekken middels een daartoe strekkende mail naar secretarisphit@nsrvphocas.nl. Deze mogelijkheid zal meerdere malen nogmaals gecommuniceerd worden.

Onder de Statuten en Huishoudelijk Reglement behoort onder andere het feit dat een lidmaatschap bij de N.S.R.V. Phocas loopt van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. Dit betekent dat over het gehele jaar de contributie, nader te bepalen op de begrotings-ALV, moet worden betaald en dat er minimaal €135,- werkactie-uren gemaakt moeten worden. Het lidmaatschap kan jaarlijks vóór 1 oktober worden opgezegd. Indien dit niet gebeurt, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

Naam incassant: N.S.R.V. Phocas
Adres incassant: Van Schaeck Mathonsingel 10
Postcode/Plaats: 6512AP, Nijmegen
Land incassant: Nederland
Incassant ID: R. Beun


Je bent er bijna. Na de inschrijving ontvang je een mail met meer informatie. Na een paar dagen nog niets ontvangen? Mail dan naar icsecretaris@nsrvphocas.nl