PHIT weekend merch machtiging

2023 PHIT weekend merchandise machtigingen

Ondergetekende machtigt hierbij de penningmeester der N.S.R.V. Phocas om van zijn/haar bij IBAN-rekening het bedrag ter hoogte van de boven gekozen merchandise af te schrijven.

Naam incassant: N.S.R.V. Phocas
Adres incassant: Van Schaeck Mathonsingel 10
Postcode/Plaats: 6512AP, Nijmegen
Land incassant: Nederland
Incassant ID: R. Beun