Phocas introductietijd inschrijfformulier

Sportverleden


Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij de machtiging aan de penningmeester der N.S.R.V. Phocas om, ten behoeve van de Phocas Introductietijd 2021, eenmalig maximaal* €35,- van zijn/haar ondergenoemde rekening af te schrijven. Het is tot en met 4 september 2021 mogelijk deze machtiging in te trekken middels een daartoe strekkende mail naar icsecretaris@nsrvphocas.nl.

*Deze kosten kunnen lager uitvallen in 2021. Dit staat in verband met een per 1 juni onduidelijk zicht op de coronamaatregelen geldend tijdens de Phocas Introductietijd. Deze maatregelen zouden het kostenplaatje zouden kunnen verkleinen.


Na de inschrijving ontvang je een mail met meer informatie. Na een paar dagen nog niets ontvangen? Mail dan naar icsecretaris@nsrvphocas.nl