Adviescommissie

De Advies Commissie (ofwel de AC) bestaat uit oud-bestuurders en andere ervaren leden die het bestuur van Phocas begeleiden, adviseren en controleren. Zij doen dit zowel op het niveau van beleid als de dagelijkse gang van zaken. Deze commissie vervult daarnaast een belangrijke rol in het informeren van de Algemene Ledenvergadering van Phocas en in het borgen van kennis en continuïteit in de vereniging.

 

LEDEN

Eef Lamers
Eline van de Wetering
Hessel van Vilsteren
Maarten Cornelissen (H)
Mark Smelt
Merel Thijssen
Vincent van den Hoeven