Tijdlijn Nieuwbouw

1 mei 1947

Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas wordt opgericht vanuit het Nijmeegs Studenten Corps om het Nijmeegse studentenleven nieuw leven in te blazen.

24 April 1948

Het allereerste botenhuis van Phocas wordt officieel geopend door de toenmalige Rector Magnificus. Vervolgens werd het ingezegend door de Père van Ogtrop. Dit botenhuis ligt in de westelijke tunnel onder de Graafsebrug, wat eigenlijk bedoeld was als fietstunnel.

April 1949

Phocas haar eerste nationale roeiwedstrijd wordt georganiseerd op het Maas-Waalkanaal.

April 1949

1965

De toenemende scheepsvaart op het Maas-Waalkanaal leidt tot een genoodzaakte verbreding van het kanaal. Dit had tot gevolg dat ook de Graafsebrug opnieuw gebouwd zou worden, wat ten koste zou gaan van de behuizing van Phocas. Er wordt binnen Phocas een huisvestingscommissie opgericht die op zoek ging naar een nieuwe plek voor Phocas.

1965

1 november 1971

Phocas moest het botenhuis onder de brug verlaten. De huisvestingscommissie heeft samen met de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat besloten Phocas te huisvesten in een drijvend botenhuis op het Maas-Waalkanaal. Echter, dit botenhuis was nog niet af toen Phocas de Graafsebrug moest verlaten. Phocas wordt een tijdje ondergebracht in een zogenaamde nissenhut bij de Malderburgtstraat, te zien op de foto.

28 oktober 1972

Botenhuis “de Haemel” wordt geopend. Dit is het drijvende botenhuis zoals we het nu kennen, maar dan in wat een wat nieuwere staat natuurlijk!

1991

Funfact! Vanaf 1991 wordt door de voorzitter een nieuwe benaming voor de leden van Phocas geintroduceerd, namelijk “Phocaan”. Daarvoor werden zij “Phocaden” of “Phocassers” genoemd!

1997

In een pand aan de Bijleveldsingel wordt vanaf dit jaar het secretariaat gevestigd. Elke woensdagavond werd op deze sociëteit geborreld tijdens het zogenoemde Phocascafé.

2000

De sociëteit van Phocas wordt verhuisd naar de Oranjesingel.

Juni 2006

De sociëteit van Phocas wordt opnieuw verhuisd, dit keer naar de Van Schaek Mathonsingel. Dit pand kennen wij als “Villa van Schaeck” ofwel “De Villa”.

2009

Het drijvende botenhuis verouderde, waardoor een nieuwe roeilocatie gezocht moest worden. Deze werd gevonden bij een smal riviertje in de Ooijpolder; Het Meertje. Het grootste deel van het water liep door de gemeente Ubbergen (maar valt nu onder gemeente Berg en Dal). Echter, deze gemeente hield de verhuizing van Phocas tegen omdat het niet in hun bestemmingsplan zou passen. Hierover is een ruzie ontstaan en is Phocas met de Universiteit naar de rechter gestapt. Helaas was het door de ruzie niet verstandig om de plannen nog door te zetten en werd er gezocht naar een andere locatie.

2014

De universiteit komt met het plan alle watersportactiviteiten te concentreren in de op dat moment in aanleg zijnde nevengeul van de Waal. Deze nevengeul kennen we nu als de Spiegelwaal.

2016/2017

Aan het 70e bestuur van de NSRV wordt een nieuwe functie toegevoegd: de Commissaris Nieuwbouw, die zich bezig zal houden met alles rond de verhuizing naar de nieuwe locatie.

November 2016

Er wordt door Phocas een voorovereenkomst met de gemeente getekend om in eerste instantie in 2018 te verhuizen naar Het Bastion, een gloednieuw watersportcentrum onder de verlengde Waalbrug. Echter, de verhuizing is nog steeds afhankelijk van de goedkeuring van de Nijmeegse gemeenteraad.

Mei 2020

De gemeenteraad stemt in met een nieuw bestemmingsplan voor het bastion, wat de realisatie van het watersport centrum mogelijk maakt! Nu kan over worden gegaan op het tekenen van de huurovereenkomst van het Bastion.

December 2021

De startdatum van de bouw van het Bastion. De verhuizing zal steeds dichterbij komen!

Augustus 2023

We zijn officieel verhuist! Het nieuwe botenhuis wordt nog druk ingericht met keuken, bestuurskamers, stellingen en meer. Daarnaast zijn de meeste roeiers in de zomer al een paar keer deze zomer over de Spiegelwaal geroeid. De nieuwe intro lopers kunnen nu kennis maken met Phocas op het Bastion.