Maatschappelijk

Duurzaamheid

Wij zetten ons in voor een duurzamere vereniging, onder andere door onze Samen Groen week en duurzame Traianus Regatta.
Lees meer

Goede doelen

Wij steunen ieder jaar een goed doel tijdens onze Goede Doelenweek.
Lees meer

Schoolroeien

Wij bieden mogelijkheden om te roeien tijdens lessen lichamelijke opvoeding of een sportdag. Lees meer

.

Duurzaamheid

Vorig jaar heeft onze vereniging al een grote stap genomen naar een duurzamere vereniging, zo gebruiken wij op de sociëteit inmiddels herbruikbaar hard plastic in plaats van zacht plastic en scheiden wij al ons afval op het botenhuis. Door de werkgroep duurzaamheid wordt nagedacht over welke stappen we kunnen nemen om naar een nog duurzamere vereniging toe te kunnen. Ook willen wij nog een stap hoger met onze duurzame Traianus Regatta. In 2019 zijn we in gesprek gegaan met duurzaamheidsexperts van de gemeente en hebben voor volgende editie van de Traianus Regatta een duurzaamheidsanalyse laten uitvoeren. Hierbij hebben we vooral gekeken wat de knelpunten zijn en hoe we de CO2 uitstoot op onze wedstrijd nog verder kunnen verminderen. Tot slot, doet onze vereniging de afgelopen jaren steeds mee aan de half jaarlijkse opruimactie van stichting IVN aan de Waal.

 

Goede doelen 

Ieder jaar steunen wij een goed doel tijdens onze Goede Doelenweek. Deze week wordt volledig georganiseerd door de PR-commissie. Vorig jaar is er tijdens deze week geld ingezameld voor KikaRow en zijn zij tijdens hun rondje door Nederland ook langs ons botenhuis aan het Maas-Waalkanaal geweest. Dit jaar hebben wij gekozen voor een lokaal goed doel, die de opbrengsten van onze inzamelingsacties goed zou kunnen gebruiken. Rowing without Limits is een Nijmeegse organisatie die als doel heeft het verbeteren van de levens van mensen met een beperking door hen te laten roeien. Naast dat wij geld gaan inzamelen voor Rowing without Limits willen wij die week ook een Open Roei Dag organiseren, waar de roeisport open wordt gesteld voor jong en oud; ook mensen met enige beperking.

 

Schoolroeien

Roeien is één van de weinige teamsporten waar geen bal aan te pas komt. Het is een buitensport waarbij de perfecte balans nodig is tussen kracht, ritme en techniek. De roeiers leren in de boot goed met elkaar samen te werken. Daarnaast is roeien een sport waarbij de basistechniek vrij snel onder de knie te krijgen is. Om leerlingen van uw school in contact te brengen met deze mooie sport willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid voor scholieren om bij onze vereniging te komen roeien. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden: Roeien als onderdeel van een sportdag: U kunt ervoor kiezen om bij het organiseren van een sportdag Phocas in te schakelen. Uw leerlingen zouden dan een middag kunnen leren roeien op het Maas-Waal kanaal. Roeien als opvulling van vrije keuzeruimte LO: In het laatste schooljaar kunnen leerlingen over het algemeen uit diverse opties kiezen om hun lessen LO op te vullen. Een van deze opties zou roeien bij onze vereniging kunnen zijn. De leerlingen kunnen dan een aantal, door u te bepalen, keer bij ons komen roeien voor bijvoorbeeld twee uur per keer. Voorbeeldprogramma van een roeidag:

  • Een inleidend praatje over het roeien door één van onze leden
  • Een rondleiding door ons sfeervolle botenhuis en uitleg over onze vloot
  • De techniek oefenen met behulp van ergometers en zogeheten ‘bakken’
  • Roeien in een C4+ met ervaren stuur

Wij zijn erg flexibel en kunnen ons gemakkelijk aanpassen aan uw wensen. U bepaalt hoe vaak u wilt komen, met hoeveel leerlingen en wat voor programma u precies wilt. Als u ervoor kiest om uw leerlingen in contact te brengen met de roeisport door een van bovenstaande opties, zullen wij zorgen voor professionele begeleiding door ervaren roeiers. Zij zullen ook de boten sturen. Daarnaast zullen wij zorg dragen voor de te gebruiken boten. Er zal geroeid worden in een C4+, dit is een stevige boot waar met vier mensen tegelijk geroeid kan worden. Deze boten kunnen niet omslaan.

Voor al uw vragen kunt u uiteraard terecht bij onze Commissaris Extern.
E: extern@nsrvphocas.nl  
T: 024-3241691