Vertrouwenspersonen

Bij Phocas vinden we het belangrijk dat je je thuis en veilig voelt. We willen er samen voor zorgen dat de studententijd leuk is voor elke student. Iedereen heeft een andere grens en dat is helemaal oké. Luister naar iemands grens en respecteer deze. Zie je dat iemand lastig gevallen wordt? Of zie je ongewenst (seksueel) gedrag? Help de ander en vraag ‘Ben je oké?’. Check www.benjeoke.nl voor meer info.

Het kan zijn dat er iets gebeurt waardoor je je niet veilig voelt. Is er sprake van ongewenst gedrag zoals intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie of voel jij je even niet fijn binnen Phocas? Dan kun je naar een van onze twee vertrouwenscontactpersonen toe stappen. Onze vertrouwenscontactpersonen Eline van de Wetering en Vincent van den Hoeven zijn beiden al lang lid van Phocas, maar staan intussen iets verder van de vereniging af. Zij kunnen je adviseren over zaken binnen de vereniging, maar ook een luisterend oor bieden. Alles wat je bespreekt is vertrouwelijk, dus er wordt niet over gesproken als jij dit niet wil. Je kunt altijd laagdrempelig mailen naar vertrouwenspersoon@nsrvphocas.nl