Archiefcommissie

De Archiefcommissie spant zich in voor het behoud van de geschiedenis van Phocas. De commissie beheert de documenten en het fotomateriaal. Het belangrijkste doel van de commissie is het verspreiden van deze kennis onder de leden. Naast de cultuurhistorische waarde voor Phocas, is het archief ook een bron van beleidsmatige informatie voor commissies en toekomstige besturen.

LEDEN

Emiel Lindhout
Madelon Snijders
Mark Eggink
Paul Dekkers (H)
Paula van de Wetering
Sjoerd Pustjens