Kascontrole commissie

De Kascontrole Commissie (ofwel de Kascie) is het officiële financieel controlerende orgaan van de N.S.R.V.. De Kascie ondersteunt en controleert de Penningmeester en Penningmeester Sociëteit bij hun werkzaamheden zoals de boekhouding, begroting, afrekening en overige zaken. Leden van de kascie zijn veelal oud-penningmeesters en/of leden met een scherp oog voor de cijfers.

LEDEN

Janne Walgemoet
Leander van den Heuvel
Mark Smelt
Mathijs Prudon (H)
Mats van Doodewaard