Toewijzingscommissie

De Toewijzingscommissie (in het kort: ToeCie) houd zich bezig met het adviseren van de Materiaalcommissaris over het toewijzen van categorie IV en V materiaal. 

LEDEN

Daniël Wilms van Kersbergen
Lina van Geffen
Luc Heurneman
Maarten Veld 
Tijn Cox 
Yordi van Duijn